Skip links

TPD w Przemyślu podsumowało ostatnie 4 lata działalności.

TPD w Przemyślu podsumowało ostatnie 4 lata działalności.

20 kwietnia odbyło się zebranie Delegatów Oddziału Okręgowego TPD w Przemyślu. Członkowie Towarzystwa podsumowali działalność prowadzoną przez ostatnie 4 lata (2019-2022), które były jednymi z najtrudniejszych lat w działalności naszego stowarzyszenia.

Choć początek czyli rok 2019 przeżyliśmy bardzo uroczyście ze względu na jubileusz 100-lecia TPD to następne lata dostarczyły nam mnóstwo trudności i nowych wyzwań. Rok 2020 był szczególnym rokiem w ponad 100 letniej historii działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Epidemia koronawirusa wywołującego chorobę Covid-19 doprowadziła do drastycznych zmian w życiu dzieci i ich rodzin. Nasi podopieczni zostali na długie miesiące zamknięci w domach, często problemem, szczególnie w pierwszej połowie roku, był udział w zajęciach online ze względu na braki sprzętowe czy problemy techniczne. Zmniejszyły się przychody rodzin, a wiele osób straciło pracę lub ich firmy zostały zamknięte przez obostrzenia ogłaszane przez rząd. Kolejnym problemem stał się dostęp do świadczeń medycznych, a dla dzieci niepełnosprawnych do rehabilitacji i wszelkiego rodzaju zajęć usprawniających. Mimo tych przeciwności członkowie TPD jak już wielokrotnie w historii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wykazali się pomysłowością, zaradnością i umiejętnością organizacji pomocy dla wszystkich potrzebujących.
Rok 2022 ze względu na wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie, spowodował całkowitą zmianę planów, zamierzeń i działań podejmowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przemyśl stał się centrum pomocy humanitarnej dla uciekających z Ukrainy uchodźców w szczególności kobiet z dziećmi. Oczywiście działacze TPD również włączyli się w pomoc angażując i inicjując różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia.

Wymiernym efektem prowadzonej w latach 2019-2022 działalności przez wszystkie koła i odziały TPD jest udzielenie pomocy rzeczowej dla 1.869 dzieci, pomocy finansowej dla 216 dzieci, pomocy okazjonalnej (paczki, upominki itp.) dla ponad 1300 dzieci i dofinasowanie żywienia dla ponad 700 dzieci. Udało się nam również zorganizować wypoczynek letni i zimowy dla 6292 uczestników oraz przygotować wiele spotkań, imprez i przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i rodzin. Niesłabnąca popularnością cieszyły się akcje TPD m.in. Nakręceni w Pomaganie z TPD – czyli zbiórka nakrętek czy ubrania do oddania.

Spotkanie było też okazją do odznaczenia osób, które od wielu lat angażują się w pracę na rzecz dzieci, rodzin i osób niepełnosprawnych.

Odznakę “Przyjaciela Dziecka” nadaną przez Podkarpacki Odział Regionalny TPD w Rzeszowie, za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem otrzymali:
1. Wiktoria Chabko – Kierownik Świetlicy TPD Przystań, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD.
2. Józef Ficek – długoletni działacz TPD, członek Koło TPD Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Przeworsku.

Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza TPD nadaną przez ZG TPD w Warszawie otrzymała:
1. Beata Mikrut – Przewodnicząca Koła TPD w SP 1, długoletni kierownik kolonii organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD nadaną przez ZG TPD w Warszawie otrzymali:
1. Małgorzata Mocio – długoletni kierownik kolonii organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
2. Lucyna Kapłoniak – Przewodnicząca Koła TPD przy SOSW nr 1
3. Ryszard Pawlak – długoletni działacz TPD, członek Koło TPD Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Przeworsku.
4. Bożena Skoczylas – długoletnia Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
5. Krystyna Marko – długoletnia Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
6. Zdzisław Gigoń – długoletni działacz Koła TPD przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przemyślu.

Medal im. Dr Henryka Jordana nadany przez ZG TPD w Warszawie otrzymały:
1. Małgorzata Żądło – długoletni kierownik kolonii organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
2. Krystyna Gołębiowska – długoletni działacz TPD, Przewodnicząca Koła TPD w Stanisławczyku.

Podczas zebrania delegaci wybrali Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Przemyślu, który będzie kolejną kadencję działał w niezmienionym składzie.

Return to top of page