Skip links

Świetlica TPD „Przystań”

Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego powołaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu dnia 01.07.2011 r. Placówka jest współfinansowana prze Gminę Miejską Przemyśl. 

W roku 2023 w placówce jest prowadzone zadanie współfinansowane przez WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2023 roku, pn: „Lato z TPD”.

Realizujemy cele edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Prowadzimy działalność środowiskową, uczestniczymy w akcjach charytatywnych oraz w kampaniach społecznych, których cele zgodne są z misją TPD.

FANPAGE ŚWIETLICY FANPAGE MLP TPD

Kadra wychowawcza:

Wiktoria Chabko – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej 

Małgorzata Kisielica Kusz  – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Katarzyna Buksa – mgr socjologii

mgr Przemysław Pluta – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku wychowanie fizyczne
mgr Sylwia Król – certyfikowana animatorka czasu wolnego dzieci i dorosłych, dyplomowana trenerka Cheerlleadingu
mgr Galyna Koval – absolwentka Tarnopolskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego na kierunku wychowanie fizyczne

Nasze zadania:

 • null
  prowadzimy zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży mamy na celu: rozwijanie
  zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębienie wiedzy, kształtowanie
  umiejętności spędzania czasu wolnego, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i
  poszanowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju i innych kultur, przygotowanie do
  uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • null
  pomagamy wychowankom w ich prawidłowym psychofizycznym rozwoju, funkcjonowaniu
  prospołecznym, nawiązywaniu prawidłowych i dojrzałych kontaktów z otoczeniem,
  przygotowaniu do dorosłego, samodzielnego życia,
 • null
  dożywiamy, poprzez zapewnienie co najmniej jednego zdrowego posiłku dostosowanego do
  pory dnia i czasu przebywania w placówce wychowanków,
 • null
  wspieramy Rodziców w procesie wychowawczym,

Kto może do nas dołączyć?

Wychowankami świetlicy mogą być dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Przyjmowanie do placówki odbywa się bez skierowania, na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka wypełnionej i podpisanej przez rodziców lub opiekunów.

Jesteśmy dostępni!

Świetlica funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze. Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców – co najmniej 7 godzin dziennie od 11.30 – 19.30. Nawet w czasie wakacji i ferii zimowych nie zapominamy o najmłodszych, organizując różne formy wypoczynku (półkolonie, kolonie).

Grafik zajęć w świetlicy TPD "Przystań":

 

 • Zajęcia profilaktyczne „Jestem z Wami w Przystani” / godz.: 14:00-15:00
  prowadzący: Katarzyna Buksa
 • CHEERLEADERS TPD / godz.: 15:45-17:10
  prowadzący: Sylwia Król
 • Zajęcia plastyczne / godz.: 14:30-15:30
  prowadzący: Małgorzata Kisielica-Kusz
 • DANCE KIDS / godz.: 15:45-17:10
  prowadzący: Sylwia Król
 • Zajęcia profilaktyczne „Zażywam życia” / godz. : 14:00-15:00
  prowadzący: Wiktoria Chabko.
 • ZAJĘCIA SPORTOWE / godz. : 15:30-16:55
  prowadzący:
   Przemysław Pluta
 • MegaMisja/ godz. : 17:30-18:30
  prowadzący: Małgorzata Kisielica-Kusz, Katarzyna Buksa.
 • Zajęcia kreatywne / godz.: 14:30-15:30
  prowadzący: Katarzyna Buksa
 • Zajęcia taneczne Balet / godz.:  GR I 16:30-17:30 GR II 18.00-19.00
  prowadzący: Galina Koval.
 • Zajęcia profilaktyczne “Po pierwsze zdrowie!” / godz.: 14:00-15:00
  prowadzący: Małgorzata Kisielica-Kusz.
 • ZAJĘCIA SPORTOWE / godz. : 15:30-16:55
  prowadzący:
   Przemysław Pluta
 • Wieczorek filmowy / godz.: 17:00-18:30
  prowadzący: Małgorzata Kisielica-Kusz, Katarzyna Buksa.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 11:30 do 19:30

791-989-355 ; (16) 678-33-82

tpd@o2.pl

ul. Opalińskiego 11A, 37-700 Przemyśl

Return to top of page