Skip links

Koła TPD

Podstawową terenową jednostką organizacyjną (ogniwem) Towarzystwa jest koło przyjaciół dzieci. Koła przyjaciół dzieci organizuje się na wniosek co najmniej 7 zainteresowanych osób, w szczególności w środowisku zamieszkania lub pracy, w szkołach i placówkach oświatowych, opiekuńczych, zdrowotnych. 

 • null
  podejmujące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych (niepełnosprawnych ruchowo, z cukrzycą,   na diecie bezglutenowej, upośledzonych umysłowo, z rozszczepem wargi i podniebienia, z łamliwością kości oraz innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami),
 • null
  realizujące na rzecz dzieci specjalistyczne zadania artystyczne, naukowe, sportowe, turystyczne i inne.

Osoby skupione w Kole działają na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia, Koła nie posiadają osobowości prawnej, a działalność prowadzą “pod szyldem” Oddziału Okręgowego TPD w Przemyślu. Wszelkie sprawozdania finansowe i merytoryczne składane są do Oddziału Okręgowego TPD, który przygotowuje zbiorczy bilans i sprawozdanie merytoryczne składa do Urzędu Skarbowego. Koło umożliwia prowadzenie działalności na rzecz dzieci bez rozbudowanej dokumentacji  rachunkowo – merytorycznej i innych obowiązków względem urzędów i instytucji. Cała obsługa formalno – prawna jest prowadzona przez Oddział Okręgowy TPD. Poszczególne Koła nie maja obowiązku rejestracji w sądzie.

Zakładanie Koła TPD w 5 krokach

 • null
  zorganizuj zebranie założycielskie,
 • null
  prześlij 2 egzemplarze protokołu z zebrania do Zarządu Okręgowego,
 • null
  poczekaj na zatwierdzenie przez Zarząd Okręgowy TPD,
 • null
  możesz działać.

Dołącz do nas!

Wypełnij deklarację członkowską i zostań Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI KOŁA TPD
Return to top of page