Skip links

TPD w Przemyślu podsumowało ostanie 4 lata i wybrało nowe władze

TPD w Przemyślu podsumowało ostanie 4 lata i wybrało nowe władze

Rok 2019 to nie tylko jubileusz 100 lecia powstania TPD ale też rok zebrań i zjazdów sprawozdawczo wyborczych w Towarzystwie. 9 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Przemyślu. Działacze podsumowali ostatnie 4 lata działalności w czasie których udało się m.in. zorganizować wypoczynek dla 6.371 dzieci w tym 22 turnusy rehabilitacyjne, gdzie leczeniem połączonym z wypoczynkiem objęto 905 uczestników, udzielono pomocy rzeczowej dla 1.496 dzieci, pomocy okazjonalnej dla 1346  i dofinansowano żywienie dla ponad 1000 dzieci, a ponad 120 dzieci objęto codzienną pomocą w 2 placówkach wsparcia dziennego. TPD w Przemyślu prowadziło również programy usprawniające i wczesną interwencję dla dzieci niepełnosprawnych oraz przegląd kolęd dla tych dzieci, programy edukacyjne dla rodzin zastępczych, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, warsztaty aktywizujące dla uczestników projektu dofinansowanego ze środków EFS. W minionej kadencji TPD zorganizowało wiele imprez okolicznościowych m.in. Dzień Dziecka na Przemyskim Rynku oraz corocznie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zebranie było również okazją do podziękowań za dotychczasową działalność na rzecz dzieci i wręczenia jubileuszowych odznak “Przyjaciela Dziecka” nadanych przez Podkarpacki Odział Regionalny TPD w Rzeszowie dla Janiny Motyl – długoletniego, aktywnego członka Koła TPD Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Przeworsku,  Anny Ochalskiej i Ameli Osiewicz  – kierowników kolonii TPD oraz Katarzyny Szajowskiej członka TPD Oddziału Powiatowego w Jarosławiu – odpowiedzialnej za sprawy finansowo księgowe.

Uroczyście pożegnano i podziękowano za 25 lat pracy na rzecz dzieci dotychczasowej Prezes Oddziału Okręgowego TPD w Przemyślu Krystynie Meinhardt. Nowym Prezesem wybrano Grzegorza Piestrak, Wiceprezesami zostały Irena Dybowska-Ryś i Renata Paczewska, Skarbnikiem Józefa Gonciarz a Sekretarzem Wiktoria Wojakowska. 

dav
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
Return to top of page