Skip links

Mikołaj z TPD

Mikołaj z TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe przy przygotowywaniu paczek mikołajkowych dla podopiecznych, dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze Świetlicy TPD Przystań. To już kolejny rok, w którym na skutek pandemii oraz aktualnych obostrzeń sanitarnych nasi podopieczni, dzieci niepełnosprawne nie będą miały możliwości spotkać się ze Świętym Mikołajem, ale jak co roku chcemy zrobić wszystko, aby na ich twarzach zagościła radość. Dlatego pragniemy przygotować paczki mikołajkowe dla dzieci, które zostaną wręczone przez naszych wolontariuszy. Otrzymane od Państwa wsparcie rzeczowe lub wsparcie finansowe pozwoli nam na przygotowanie paczek, które mogą okazać się jedynym prezentem jaki dzieci dostaną w tym szczególnym dniu.

Wsparcie finansowe można przekazywać na nasze konto: Pekao S.A. I O/Przemyśl nr 06 1240 2568 11110000 3629 4233 z dopiskiem „Mikołaj – darowizna”, jednocześnie pragniemy nadmienić, że przekazaną darowiznę na rzecz naszej organizacji mogą Państwo odliczyć od dochodu w rozliczeniu rocznym.

Wpłat można dokonywać również prze zbiórkę na naszym profilu Facebook

https://www.facebook.com/donate/285179086855339

Return to top of page