Skip links

Centrum Charytatywne i Praw Dziecka TPD

Centrum Charytatywne i Praw Dziecka TPD

Zbiórka Centrum Charytatywne i Praw Dziecka TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w przystosowaniu lokalu w celu stworzenia w Przemyślu Centrum Charytatywnego i Praw Dziecka TPD. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi w Przemyślu rozbudowaną działalność na rzecz dzieci, rodzin i osób niepełnosprawnych oraz pomoc charytatywną i porady prawne. Ze względu na ograniczenia lokalowe napotykamy obecnie w naszej działalności na wiele barier i utrudnień. W chwili obecnej udało nam się pozyskać lokal o powierzchni 150 m2 jednak koszty jego dostosowania, adaptacji i wyposażenia wynoszące około 150 tys. zł przekraczają nasze możliwości finansowe. W nowym lokalu uzyskamy możliwość rozwoju naszej aktywności i oferowania usług w komfortowych warunkach w lokalu położonym w Przemyślu z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo będziemy mieli możliwość uzyskania samodzielnego pomieszczenia dla funkcjonującego w strukturach TPD Rzecznika Praw Dziecka. Ułatwione będzie również otrzymywanie, magazynowanie i dystrybuowanie pomocy charytatywnej w postaci różnego rodzaju darów, które będziemy przekazywać dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Przemyśla oraz uchodźców z Ukrainy. Jedno z większych pomieszczeń w tym lokalu umożliwi również organizację spotkań i zebrań Kół Przyjaciół Dzieci, które funkcjonują na terenie miasta oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów m.in. dla rodzin zastępczych. Liczymy na Państwa życzliwość i pomoc w rozwoju naszej działalności pomocowej prowadzonej na rzecz dzieci.

Facebook pokrywa wszystkie opłaty związane z obsługą datku.

 

Return to top of page