Skip links

Ufundujmy komputery potrzebującym uczniom – pokonajmy koronawirusa !

Ufundujmy komputery potrzebującym uczniom – pokonajmy koronawirusa !

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rozpoczyna zbiórkę środków na zakup komputerów wraz z dostępem do Internetu i niezbędnym doposażeniem, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z naszego terenu.

Wpłaty można kierować na konto nr: 06 1240 2568 1111 0000 3629 4233 z dopiskiem: “komputer dla ucznia” lub wpłacać za pośrednictwem zbiórki na FB

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na szkoły w całej Polsce został nałożony obowiązek prowadzenia lekcji przez Internet. Nauczyciele mają obowiązek realizowania z uczniami podstawy programowej, prowadząc tzw. nauczanie na odległość. Ten stan potrwa co najmniej do Wielkanocy, nie jest jednak wykluczone, że przerwa i nauka zdalna zostaną wydłużone.
Nowy system nauczania niesie ze sobą wiele wyzwań i ograniczeń, ponieważ nie wszyscy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt.

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statycznego w 2019r. przynajmniej jeden komputer w domu miało ponad 83% gospodarstw domowych, jednak w dalszym ciągu pozostaje 17%, które nie posiada komputera.

Każdego dnia pojawiają się informacje o uczniach, którzy nie posiadają komputera z dostępem do Internetu, co stwarza barierę do udziału w zajęciach e-learningowych, które przygotowują nauczyciele. Nauczyciele korzystają z różnych form komunikacji, zlecają zadania, w których konieczne jest wydrukowanie materiałów, zrobienie skanu lub zdjęcia celem odesłania do nauczyciela. Zdarzają się częste problemy z wydajnością serwerów.

Problem wykluczenia cyfrowego dotyka wszystkie dzieci nie tylko z rodzin najbiedniejszych, które nie posiadają komputera.
W wielu rodzinach jest więcej niż jeden uczeń, ponadto niejednokrotnie rodzice również wykonują pracę zdalnie co stwarza bardzo duże problemy w korzystaniu z komputera jak również obciąża sieć internetową.

Jesteśmy w kontakcie z dyrektorami MOPS, GOPS oraz Dyrektorami szkół, zbieramy informacje o potrzebach aby dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących dzieci.

Ufundujmy komputery potrzebującym uczniom, aby nauka zdalna dała im równe szanse rozwoju – liczy się każda złotówka!

Return to top of page