Skip links

Ufundujmy komputery potrzebującym uczniom – pokonajmy koronawirusa !

Ufundujmy komputery potrzebującym uczniom – pokonajmy koronawirusa !

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi zbiórkę środków na zakup komputerów wraz z dostępem do Internetu i niezbędnym doposażeniem, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom m.in. dzieciom z placówek wsparcia dziennego TPD, dzieciom z rodzin zastępczych, dzieciom niepełnosprawnym, sierotom, podopiecznym Kół TPD .

Wpłaty można kierować na:

  • zbiórka na zrzutka.pl
  • konto nr: 06 1240 2568 1111 0000 3629 4233 z dopiskiem: “komputer dla ucznia”
  • zbiórka na FB

Rodziców trójki dzieci niepełnosprawnych, w tym dwójka poruszająca się na wózkach inwalidzkich, nie stać na zakup odpowiedniego sprzętu, który umożliwiłby naukę zdalną. Pokrycie kosztów rehabilitacji oraz zakup leków to ogromne kwoty z którymi rodzina zmaga się co miesiąc. W ostatnim tygodniu uległa zniszczeniu komórka, która była jedynym urządzeniem umożliwiającym kontakt z nauczycielami. Bez Waszego wsparcia Adam, Marek i Ania nie mają szans na edukację.

Ojciec samotnie wychowuje dwójkę dzieci, ze względów finansowych nie ma możliwości zapewnić dzieciom sprzętu komputerowego, który w dobie zdalnej edukacji jest niezbędny. Przez wprowadzeniem e-learningu dzieci nie mają równych szans w sferze edukacji, za niezalogowanie się w odpowiednich porach dostają nieobecności, nie mają dostępu do zadań, lekcji, które są prowadzone na odległość. Dotychczas dzieci miały bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję, a obecna sytuacja uniemożliwia im kontynuowanie jej na dotychczasowym poziomie.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na szkoły w całej Polsce został nałożony obowiązek prowadzenia lekcji przez Internet. Nauczyciele mają obowiązek realizowania z uczniami podstawy programowej, prowadząc tzw. nauczanie na odległość.

Nowy system nauczania niesie ze sobą wiele wyzwań i ograniczeń, ponieważ nie wszyscy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt.

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statycznego w 2019r. przynajmniej jeden komputer w domu miało ponad 83% gospodarstw domowych, jednak w dalszym ciągu pozostaje 17%, które nie posiada komputera.

Każdego dnia pojawiają się informacje o uczniach, którzy nie posiadają komputera z dostępem do Internetu, co stwarza barierę do udziału w zajęciach e-learningowych, które przygotowują nauczyciele. Nauczyciele korzystają z różnych form komunikacji, zlecają zadania, w których konieczne jest wydrukowanie materiałów, zrobienie skanu lub zdjęcia celem odesłania do nauczyciela. Zdarzają się częste problemy z wydajnością serwerów.

Problem wykluczenia cyfrowego dotyka wszystkie dzieci nie tylko z rodzin najbiedniejszych, które nie posiadają komputera.

W wielu rodzinach jest więcej niż jeden uczeń, ponadto niejednokrotnie rodzice również wykonują pracę zdalnie co stwarza bardzo duże problemy w korzystaniu z komputera jak również obciąża sieć internetową.

Return to top of page