Skip links

Otwarcie Centrum Charytatywnego i Praw Dziecka TPD

Otwarcie Centrum Charytatywnego i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu i 105 urodziny TPD.
21 marca 2024r. przemyski Oddział Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomił oficjalnie działalność Centrum Charytatywnego i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Nie zabrakło wspaniałych gości m.in. w osobach Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, Bogusław Świeży Wiceprezydent PrzemyślaRobert Bal Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Lasek, Sekretarz Generalna Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, Redaktor Irena Malanowska, Dyrektor MOPS Przemyśl Piotr Hryniszyn, Krystyna Makara – Wiceprzewodnicząca Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu, Marian Duda Prezes Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krosno oraz Przewodniczący Kół TPD Przyjaciół Dzieci oraz działacze Towarzystwa.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Grzegorz Piestrak podczas otwarcia podkreślił, że tak naprawdę możemy powiedzieć, że TPD ma dzisiaj swoje urodziny i to już 105 urodziny. Bo właśnie 105 lat temu tak jak dzisiaj w pierwszym dniu wiosny przyroda rodzi się do życia tak w roku 1919 tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodziła się i rozwijała idea pomocy i opieki nad dziećmi. Dziećmi, które często straciły rodziców w czasie działań wojennych, dziećmi, które pozostawały bez opieki, bez dostępu do edukacji, opieki medycznej, dziećmi głodnymi i pozostającymi często bez opieki. W sercach naszych poprzedników zrodziła się chęć niesienia pomocy, opieki i wsparcia tych dzieci.
Największym przedsięwzięciem jakiego podjął się Zarząd TPD w Przemyślu z okazji tego wspaniałego jubileuszu było stworzenie w Przemyślu Centrum Charytatywnego i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od wielu lat Zarząd nosił się z zamiarem rozszerzenia naszej działalności jednak na przeszkodzie stały ograniczenia lokalowe. Dzięki dobrzej prowadzonej przez dziesięciolecia polityce finansowej udało się nabyć na własność lokal o powierzchni 150 m2 w Przemyślu przy ul. Moniuszki 2/26.
Dzięki zaangażowaniu całego Zarządu i pracowników biura pozyskaliśmy wsparcie z wielu firm i instytucji. Było to wsparcie zarówno finansowe jak i rzeczowe. Angażując również własne środki byliśmy w stanie wykończyć i wyposażyć lokal, który stał się głównym punktem prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu działalności. W nowym lokalu uzyskaliśmy możliwość rozwoju naszej aktywności i oferowania usług w komfortowych warunkach w lokalu położonym w centrum Przemyśla z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo uzyskaliśmy samodzielne pomieszczenia dla funkcjonującego w strukturach TPD Rzecznika Praw Dziecka. Ułatwione jest również otrzymywanie, magazynowanie i dystrybuowanie pomocy charytatywnej w postaci różnego rodzaju darów, które będziemy przekazywać dla najbardziej potrzebujących. Jedno z pomieszczeń umożliwia również organizację spotkań i zebrań Kół Przyjaciół Dzieci oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów m.in. dla rodzin zastępczych. Pierwszy raz w ponad 105 letniej historii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu staliśmy się właścicielem nieruchomości, co znacznie rozszerza nasze możliwości i umacnia oraz stabilizuje działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu.
Warto nadmienić, że TPD na Podkarpaciu to prawie 4 tys. członków, 10 zarządów terenowych i 60 Kół Przyjaciół Dzieci. Zapewniamy codzienną opieką dla ponad 300 dzieciom w 7 placówkach wsparcia dziennego i 4 punktach opieki dziennej. Dzięki zaangażowaniu działaczy TPD udało się w poprzednim roku udzielić pomocy dla ponad 3 tys. dzieci, a było to wsparcie finansowe, rzeczowe, dożywianie i pomoc okazjonalna. Co roku TPD na Podkarpaciu obejmuje wypoczynkiem letnim i zimowym ponad 3 tys. uczestników organizując kolonie wypoczynkowe oraz turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Przy wielu oddziałach TPD działają Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD, którzy wspólnie z naszym telefonem zaufania 800119119 i czatem zaufania https://800119119.pl tworzą kompletny system pomocy i troski o prawa dzieci.
Return to top of page