Skip links

Gala 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Gala 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

25 września 2019 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego Podkarpacki Oddział Regionalny TPD w Rzeszowie zorganizował uroczystą galę z okazji jubileusz 100 – lecia TPD.

W imprezie uczestniczyło ponad 160 działaczy i członków, ponadto naszą uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. : Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Henryk Wolicki – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa, Jolanta Szklarska – Dyrektor Biura ZG TPD w Warszawie, Alicja Bialic – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bogusław Tomczak – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, Maria Szczerbina – Rzecznik Praw Dziecka TPD, Krystyna Makara – Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu,  Beata Żmuda oraz Jolanta Kaźmierczak – Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej “PROJEKTANT” w Rzeszowie,  Piotr Hryniszyn – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, Anna Skrzypek – Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

TPD na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego prowadziło działania na rzecz dzieci już od XIX wieku, jednak pod zaborami nie zawsze miały one charakter sformalizowany. Na przestrzeni 100 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stworzyło m.in. Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie i Krośnie, pierwszy w województwie Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie, utworzyło setki przedszkoli, placów zabaw i świetlic, TPD stworzyło też Dom Zdrowia GOZDAWA w Rymanowie Zdroju, Dom Dziecka w Dębicy i Poradnie Społeczno-Wychowawcze w Rzeszowie, Przemyślu i Krośnie. Wypoczynkiem letni i zimowym oraz różnorodną pomocą materialną objęto setki tysięcy dzieci.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie obejmuje obecnie obszarem działania całe województwo podkarpackie. Koordynuje pracę 3 zarządów okręgowych ( Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg), 4 zarządów powiatowych (Jarosław, Jasło, Sanok, Lesko), 3 zarządów miejskich (Mielec, Stalowa Wola, Lubaczów), 2 zarządów gminnych oraz 117  kół  w tym 8 kół specjalistycznych. Towarzystwo corocznie  organizuje wypoczynek letni dla ok. 4 tys. uczestników, pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności,  prowadzi szereg programów i szkoleń m.in. dla rodzin zastępczych, dzieci niepełnoprawnych, kursy dla wychowawców i kierowników kolonii oraz działania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży. Na terenie województwa podkarpackiego działa 7  placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez TPD, które opieką obejmują 325  podopiecznych.

 

Podczas uroczystości  Grzegorz Piestrak Prezes Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie wraz z Jolantą Szklarską Dyrektorem  Biura ZG TPD w Warszawie wręczyli odznaczenie osobom zasłużonym w działalności na rzecz dzieci.

Jubileuszowym Medalem pamiątkowym z okazji 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zostali uhonorowani przedstawiciele samorządów i instytucji, które wspierają działalność TPD w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną:

Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Henryk Wolicki – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty

Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

Za okazane dzieciom serce, pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia, Jubileuszowe Medale pamiątkowe z okazji 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wręczono długoletnim działaczom i członkom TPD:

Ks. Jan Pasieka – od wielu lat wspiera dzieci i osoby niepełnosprawne zrzeszone w kołach TPD.

Bożena Kozieł – wieloletni członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Tarnobrzegu.
Władysław Betlej – wieloletni działacz TPD , Przewodniczący Koła TPD Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Mielcu.
Barbara Jaszcz – wieloletni działacz Koła TPD Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Mielcu.
Maria Szczerbina – Rzecznik Praw Dziecka TPD.
Irena Dybowska Ryś – wieloletni działacz TPD,  Wiceprezes Zarządu Okręgowego TPD w Przemyślu.
Wiktoria Wojakowska – wieloletni działacz TPD, Sekretarz Zarządu Okręgowego TPD w Przemyślu.
Danuta Siryk – długoletni działacz TPD.
Ryszard Wiśniowski – długoletni działacz TPD, Przewodniczący Koła Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Przeworsku.
Józefa Gonciarz – długoletni działacz TPD, Skarbnik Zarządu Okręgowego TPD w Przemyślu.

 Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowana została długoletnia działaczka TPD w Rzeszowie Anna Roga. Wręczenia odznaczenia państwowego dokonała  Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.

Podczas obchodów jubileuszu 100 – lecia TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem zostały wręczone Odznaki “Przyjaciela Dziecka” przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie, które otrzymali:

Danuta Cyran – członek Zarządu Miejskiego TPD w Mielcu, wieloletnia wolontariuszka w Świetlicy TPD.

Jadwiga Wójtowicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu Miejskiego TPD w Mielcu.
Barbara Smuk – członek  Koła TPD Rodzin Zastępczych „Dom” w Przemyślu.

 

Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza TPD, za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem przyznaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie otrzymali:

Krystyna Makara – długoletni działacz TPD, zaangażowana w pomoc żywnościową dla dzieci i rodzin.

Elżbieta Jagusztyn – Przewodnicząca Koła TPD w Sieniawie.

Małgorzata Mocio – długoletni działacz TPD , każdego roku prowadzi kolonie dla dzieci z programem profilaktycznym.

Paweł Krzak – Działacz  Rejonowego Koła TPD Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Mielcu.

Małgorzata Mazur –  długoletni działacz TPD w Mielcu, odpowiedzialna za sprawy finansowe.

Katarzyna Indyk – długoletni działacz TPD,  pracownik Świetlicy TPD w Mielcu.

Aleksandra Makutewicz –  długoletni działacz TPD,  pracownik Świetlicy TPD w Mielcu.
Danuta Czuchro – długoletni działacz  TPD.

 

Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD, za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem przyznaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie otrzymali:

Małgorzata Żądło – działacz TPD, od wielu lat pełni funkcję kierownika kolonii dla dzieci z programem profilaktycznym.
Zbigniew Maciołek – Przewodniczący Koła TPD w Witoszyńcach.
Stanisław Stafiej – działacz Koła TPD Pomocy Osobom Niepełnoprawnym w Przeworsku. Małgorzata Krawczyk – wieloletni pracownik działacz Świetlicy TPD w Mielcu.
Elżbieta Kikiela – Przewodnicząca Koło TPD przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przemyślu.

Dekoracji dokonali Grzegorz Piestrak Prezes oraz Marian Duda Wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie.

Ponadto Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, nadał szczególnie zasłużonym działaczom przy wyjątkowych okazjach specjalne odznaczenia – Godność „Przyjaciela Dziecka”, którymi zostali uhonorowani:

Grzegorz Piestrak – Prezes Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie.
Anna Korczewska – długoletni działacz TPD, pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego TPD w Jarosławiu.

Grażyna Chamielec – Prezes Zarządu Miejskiego TPD w Mielcu.
Halina Drągowska – wieloletni społeczny działacz TPD, Przewodnicząca Koła TPD Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowej Dębie.

 

Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, uświetniły je występy artystyczne dzieci  z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.

 

 

 

Return to top of page