Skip links

100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i XVIII Krajowy Zjazd Delegatów TPD

100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i XVIII Krajowy Zjazd Delegatów TPD

W dniu 22 listopada 2019 r. w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbył się XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wydarzenie to zakończyło jednocześnie oficjalne obchody stulecia TPD, powstałego w 1919 roku, w niecały rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Z tej okazji pierwszą część Zjazdu stanowiła Gala Odznaczeniowa, mająca na celu uhonorowanie wybitnych członków, działaczy, społeczników, Przyjaciół Dzieci, oddanych ideom i misji TPD. Podczas Gali tej z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego Srebrny Krzyż Zasługi odebrała wieloletnia zasłużona działaczka TPD, Pani Ewa Grzesznik. W imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczone zostały także Medale Komisji Edukacji Narodowej kilkunastu szczególnie wyróżniającym się przez lata działaczom Towarzystwa w tym Pani Bożenie Taracińskiej z Koła TPD przy Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie.. Wręczał je Wicekurator Mazowiecki, Krzysztof Wiśniewski. Następnie uhonorowano działaczy wyróżniających się lokalnie pracą na rzecz dziecka oraz osoby od lat wspierające działalność naszego stowarzyszenia Medalami Jubileuszowymi TPD.

Po części odznaczeniowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przedstawiło sprawozdania merytoryczne i finansowe za mijającą kadencję 2015-2019 oraz przeprowadziło wybory do Zarządu Głównego, przedstawiając jednocześnie zebranym nowo wybrane władze: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika oraz skład nowego Prezydium Zarządu Głównego TPD i Głównej Komisji Rewizyjnej. Wiceprezesem ZG TPD wybrano Grzegorz Piestraka z Przemyśla.

Krajowy Zjazd Delegatów kontynuowany był w dniu kolejnym w warszawskim Centrum TPD „HELENÓW”, gdzie obradowano m.in. nad zmianami w statucie, powołaniem i składem komisji oraz nad kierunkami działania na lata 2019-2023.

Return to top of page