Skip links

Przegląd Kolęd 2022

Przegląd Kolęd 2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, Koło TPD przy SOSW Nr1 i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 zorganizowały

XV MIĘDZYKLASOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK ORAZ SCENICZNEJ TWÓRCZOŚCI BOŻONARODZENIOWEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Przegląd odbył się dnia 10.01.2023r w Centrum Kulturalnym w Przemyślu ul. Konarskiego 9.15 W przeglądzie uczestniczyło ponad 300 osób, dzieci, rodziców, nauczycieli. Celem przeglądu było stworzenie dzieciom niepełnosprawnym możliwości prezentowania swojej twórczości, osiągnięć, upodobań, jak również zwrócenie uwagi na ich potrzeby i pragnienia. Wszystkich uczestników tego przeglądu TPD nagrodziło drobnymi upominkami oraz ugościło poczęstunkiem.

Nagrody zostały ufundowane dzięki wpłatom sponsorów oraz dotacji ze środków PFRON uzyskanych dzięki zaangażowaniu Dyrektorów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Podczas przeglądu Prezes TPD na Podkarpaciu Grzegorz Piestrak wręczył odznaki Przyjaciel Dziecka za wieloletnie zaangażowanie i pomoc dzieciom w szczególności dzieciom niepełnosprawnym. Odznaki otrzymali Dyrektor SOSW Nr1 w Przemyślu Dorota Wiech –Iwaneczko oraz Dyrektor MOPS w Przemyślu Piotr Hryniszyn

CELE przeglądu było: • zwrócenie uwagi na problemy i sukcesy uczniów niepełnosprawnych, • stworzenie uczniom niepełnosprawnym możliwość prezentowania swojej twórczości ,osiągnięć, upodobań artystycznych, talentów, • dostarczanie radosnych przeżyć wszystkim uczestnikom przeglądu, • integracja środowiska międzyszkolnego, tworzenie więzi przyjaźni, • uwrażliwianie na piękno muzyki i twórczości Bożonarodzeniowej, • stworzenie atmosfery życzliwości, • rozbudzenie zainteresowań grą na instrumentach perkusyjnych, • kultywowanie tradycji Świątecznych, • rozwijanie inwencji muzycznej i ruchowej, • rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki, • umożliwianie twórczej konfrontacji, • aktywizacja dzieci i młodzieży do pracy w zespole, • mobilizacja do własnych poszukiwań muzycznych, • twórcze poznanie tradycji Bożonarodzeniowej. Przewidywane efekty: ● ukazanie sukcesów uczniów niepełnosprawnych, ● prezentacja popularyzowanego dorobku artystycznego przez uczniów SOSW nr 1 w Przemyślu, ● integracja środowiska międzyszkolnego, ● stworzenie nowych więzi i przyjaźni między uczestnikami, ● odkrycie talentów i upodobań artystycznych wśród wszystkich uczestników, ● podtrzymanie i kultywowanie chrześcijańskiej i narodowej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, umiejętność pracy uczniów w grupach i zespołach, ● motywacja i aktywizacja uczniów do podejmowania kolejnych przedsięwzięć artystycznych, ● wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za własną społeczność szkolną poprzez bezpośredni i kreatywny udział w realizacji projektu, ● rozwinięcie inwencji muzyczno- ruchowej, ● uwrażliwienie na piękno muzyki, ● rozwijanie wyobraźni dzieci drogą obserwacji, ● poznanie nowych rodzajów ekspresji artystycznej.

W imieniu TPD w Przemyślu serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i osobom, które przyczyniły się do organizacji przeglądu, a w szczególności nauczycielom z SOSW nr 1, którzy przygotowali dzieci do występów oraz włożyli wiele pracy w przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu, a były to w szczególności Panie Lycyna Kapłoniak, Małgorzata Jaworek, Sylwia Korpecka – Dyjak, Elżbieta Maciołek, Monika Fedyk.

GALERIA

Return to top of page