Skip links

Opłatek Koła TPD Rodzin Zastępczych “DOM”

Opłatek Koła TPD Rodzin Zastępczych “DOM”

Coroczne spotkanie opłatkowe dla rodzin skupionych w Kole TPD Rodzin Zastępczych “DOM” odbyło się 11 stycznia 2020 r. Opłatek przebiegał w bardzo miłej i podniosłej atmosferze, a udział w nim oprócz rodzin zastępczych wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży Przewodnicząca Rady Miejskiej Przemyśla Ewa Sawicka Dyrektor MOPS w Przemyślu Piotr Hryniszyn i Grzegorz Piestrak Prezes TPD na Podkarpaciu. Tradycyjnie program artystyczny przygotowali podopieczni Świetlica TPD Przystań pod kierunkiem wychowawczyń i Pani Kierownik Zofii Kulig. Przewodnicząca Koła TPD zrzeszającego rodziny zastępcze Ewa Frankowska życzyła wszystkim uczestnikom wytrwałości i miłości w ich niełatwej misji.
Instytucja rodziny zastępczej zapewnia dziecku całkowitą opiekę. Zabezpiecza potrzeby dziecka w zakresie wyżywienia, ubioru i wyposażenia szkolnego oraz dba o jego rozwój fizyczny i intelektualny, zdrowotny i edukacyjny i emocjonalny. Pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Rodzina zastępcza powinna nauczyć jak tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie. Najkrócej mówiąc wypełnia obowiązki rodzicielskie.
Na terenie miasta Przemyśla każda rodzina zastępcza zawsze ma możliwość uzyskania wsparcia specjalistów – psychologów, pedagogów, terapeutów oraz prawnika. Powyższe konsultacje (jak również szkolenia i warsztaty) odbywają się w Ośrodku Wsparcia Socjalnego działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu – Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rodzinnej.

Wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w rozwiązywaniu problemów dzieci pozbawionych czasowo bądź trwale opieki rodzicielskiej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społeczne, który pomoże Państwu przygotować się do roli rodziny zastępczej: niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Return to top of page