Skip links

Nowa Społeczna Rzecznik Praw Dziecka TPD

Nowa Społeczna Rzecznik Praw Dziecka TPD

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Przemyślu powołał dnia 18 lutego 2021r. Panią Wiktorię Chabko na funkcję Społecznego Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wspólnie z dotychczasową Rzecznik Panią Marią Szczerbiną, która od wielu lat udziela wsparcia dzieciom i rodzinom, zajmą się ochroną interesów i praw dziecka poprzez:
🔵 podejmowanie interwencji w sprawach wskazujących na łamanie praw dziecka
🔵 prowadzenie mediacji w spornych sytuacjach rodzinnych, gdy są zagrożone bądź łamane prawa dziecka
🔵 edukowanie dzieci, rodziców, nauczycieli w zakresie praw dziecka przez bezpośrednie spotkania w małych grupach
🔵 monitorowanie przestrzegania praw dziecka w środowisku
🔵 udzielanie informacji i porad
Rzecznictwo Praw Dziecka jest zadaniem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Sama tradycja rzecznictwa wywodzi się z pracy tzw. opiekuna indywidualnego, działającego w środowisku dziecka. Jego zadaniem była pomoc interwencyjna, edukacja środowiskowa. Najliczniejsza grupa środowiskowa pracowała w latach 70-tych. Od 2000 roku Zarząd Główny TPD, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia rozpoczął pracę nad reaktywowaniem rzecznictw praw dzieci. Działania TPD w dziedzinie ochrony praw dziecka znalazły potwierdzenie w porozumieniu zawartym w roku 2004 z rzecznikiem praw dziecka RP. Rzecznicy praw dziecka TPD działają wg programu pod nazwą „Rzecznik praw dziecka TPD”, tworząc społeczną sieć rzecznictwa praw dziecka w Polsce.
Na podkarpaciu Rzecznicy Praw Dziecka TPD działają jeszcze w Krośnie, Jarosławiu i Lesku.

Przemyski rzecznik udziela porad i przyjmuje strony w biurze TPD Plac Dominikański 3 w Przemyślu w każdy wtorek w godzinach 10.00-.14.00 

Return to top of page